Rijksuniversiteit Groningen project Audre

      Reacties uitgeschakeld voor Rijksuniversiteit Groningen project Audre

In oktober 2017 is aan de Rijksuniversiteit Groningen project Audre gestart. In dit project willen we de ervaringen en behoeftes bestuderen van LHBTQIA+ (Lesbische, Homo, Bi, Transgender, Queer, Intersekse, en andere) jeugdigen en jongvolwassenen die gedurende een periode in hun leven in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling verblijven of hebben verbleven.

Daarnaast kijken we naar de ervaringen, meningen en behoeftes van hun opvoeders (zoals pleegouders, gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers) ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBTQIA+ jeugdigen.

Samen met jeugdigen, jongvolwassenen en hun opvoeders gaan we na hoe een stimulerende, non-discriminerende context gecreëerd kan worden, waar ruimte is voor de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van elke jeugdige of jongvolwassene.

Meedoen, of meer informatie?

https://www.rug.nl/gmw/pedagogical-and-educational-sciences/audre/

E-mail: audre@rug.nl

Share