17 APRIL LEDENVERGADERING TOEKOMST COC NoB

      Reacties uitgeschakeld voor 17 APRIL LEDENVERGADERING TOEKOMST COC NoB

Nu de eindrapportage “Advies Toekomstverkenning” voorligt van de projectgroep die met de Roze Ronde Tafelgesprekken, en individuele interviews de ideeën heeft geïnventariseerd die er leven over onze toekomst, roept het bestuur van COC NoordoostBrabant iedereen op voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april. Ook vrijwilligers en belangstellenden zijn welkom. Uiteraard is er ook ruimte voor andere ideeën dan die in de eindrapportage. Zo hebben een aantal betrokken leden een voorstel ingediend “Een Nieuwe Weg Inslaan”. Dus komt allen en denk, praat en besluit mee! De stukken kun je vinden op deze website bij “Informatie/Beleidsplan 2018-2022”.

Locatie: let op! Niet zoals eerder aangekondigd in de Bank van Leening, maar in

DE MUZERIJE, Hinthamerstraat 74, 5211MR ‘s-Hertogenbosch

Woensdag 17 april om 20.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen ALV juni 2018
  3. Mededelingen en stand van zaken aktiviteiten en financiën.
  4. Adviezen beleidsontwikkelingen en beleidsplan.
  5. Formatievoorstellen bemensing bestuur en werkgroepen.
  6. Pride Donatiefonds
  7. Agendering ALV juni 2019
  8. Rondvraag

Het is de bedoeling dat agendapunt 4 verreweg de meeste aandacht krijgt. In onze reguliere ALV van juni aanstaande zullen de overige verenigingszaken aan de orde komen.

Om een open discussie te bevorderen heeft het bestuur, iemand van ‘buiten’, Rob Stoop, gevraagd om agendapunten 4 en 5 als vergadervoorzitter te leiden. Rob Stoop is senior trainer bij antidiscriminatiebureau RADAR. Rob was voorheen o.a. COC-voorlichter in Leiden, LHBT-kenniswerker bij de Schorerstichting en deed dialoogprojecten in COC-verband.  

Share