Algemene ledenvergadering 30 oktober 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Algemene ledenvergadering 30 oktober 2019

Datum: 30 OKTOBER 2019, start 19.30 uur
Locatie: de Muzerije, Hinthamerstraat 74, ’s-Hertogenbosch

IN GESPREK MET….. 

We beginnen de avond om 19.30 uur met een inloop. Van 19.45 tot 20.30 uur vindt een interactieve bijeenkomst plaats: In een College Tour achtige opzet gaan we in deze editie “in gesprek met……”. Wie op de stoel plaatsneemt als onze gast is nog een verrassing, maar het zal voorafgaand aan iedere ALV iemand met een verhaal zijn. Een verhaal gerelateerd aan een thema waar het COC voor staat en aan werkt. Dit ter inspiratie van ons allen. 

AGENDA ALV 

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 12-06–2019 (klik hier om deze te in te zienDoel: vaststelling Notulen
 3. Bestuurszaken 
  1. Onder dit punt geeft het bestuur een mondelinge toelichting op het vertrek van de penningmeester.
  2. Vacature Bestuur: nav het vertrek van de penningmeester is een vacature voor deze functie ontstaan. Zolang de vacature nog niet is ingevuld heeft bestuurslid Ron Loos zich bereid verklaard om als penningmeester te acteren. Ter vergadering beslist de ALV of zij daar mee instemmen.
   Doel: instemming met (wnd.) penningmeesterschap dhr. R. Loos en openstellen vacature Penningmeester.
 4. Jaarplan 2020 (onder deze link bijgevoegd) Het bestuur presenteert haar plannen voor 2020. Het jaarplan dient ter onderbouwing van de aanvragen voor subsidie voor het jaar 2020 bij de gemeenten ’s-Hertogenbosch (reeds toegekend op basis van aanvraag vorige bestuur) en Oss (aanvraag in te dienen voor 1 november 2020). Dat doen we door onze portefeuillehouders, soms gesteund door vrijwilligers uit de werkgroepen, korte pitches te laten geven over hun plannen en vragen te laten stellen over verdieping, verbreding van de ideeën. Doel: Instemming ALV met voorliggend jaarplan 
 5. Pride Donatiefonds (PDF) in overleg met de gemeente s-Hertogenbosch, bestuur en werkgroep is een gewijzigde bijlage toegevoegd. (onder deze link bijgevoegd) De werkgroep presenteert het kader waaronder vanaf 2020 initiatieven een aanvraag voor een bijdrage kunnen indienen. En licht toe welke keuze is gemaakt t.a.v. de bijdrage voor een project in 2019 (#Iedereen mag zoenen). Doel: Vaststellen uitgangspunten/kader Pride Donatie Fonds.
 6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag/Sluiting
  De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op woensdag 17 juni 2020.

De leden die de agenda met bijlagen niet hebben ontvangen kunnen zich melden bij de secretaris.
info@cocnoordoostbrabant.nl

Share