Bestuursleden en contactpersonen

Voorzitter:
Jan van Velthoven
telefoon (073) 614 83 98
voorzitter

Secretaris:
Peter Sleutjes
telefoon (073) 369 03 49
secretaris

Penningmeester:
Rob van Geffen
telefoon (06) 13 29 35 89
penningmeester

Contactpersonen

Aids/buddy-project:
info@buddyprojectnoordoostbrabant.nl

Verenigingsblad BosschRoze:
info@cocnoordoostbrabant.nl

Coming-out:
info@cocnoordoostbrabant.nl

Melden ongewenst gedrag:
vertrouwenspersoon@coc.nl
telefoon via COC (020) 623 45 96
coördinator/secretaris lidvereniging

Share