Agenda ALV 20 september 2017

COC Noordoost Brabant

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 20 september 2017
20:00 uur (deur open 19:30)
De Knillispoort
Korte Waterstraat 15, Den Bosch

AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen bestuur / Stand van zaken
3. Notulen 14 juni 2017
4. Bestuurssamenstelling / Verkiezing
5. Statuten COC Noordoost Brabant
6. W.v.t.t.k.
7. Rondvraag en sluiting

Share