Bestuursleden en contactpersonen

Duo-voorzitters:
Anja van Hout
telefoon (+31) 6 515 51 223

Marvin van Erp
telefoon (+31) 6 373 21 426

Bestuursleden:
Ron Loos

Geert Glaudemans

Noah Smulders

Secretaris:
secretaris mail

Contactpersonen

Websitebeheer:
webbeheer@cocnoordoostbrabant.nl

Verenigingsblad BosschRoze:
info@cocnoordoostbrabant.nl

Coming-out:
info@cocnoordoostbrabant.nl

Melden ongewenst gedrag:
vertrouwenspersoon@coc.nl
telefoon via COC (020) 623 45 96
coördinator/secretaris lidvereniging

Share