Aandacht voor LHBTI’s op scholen in Noordoost Brabant

Op dinsdag 11 oktober tijdens Coming Out Dag, een dag waarin LHBTI+ mensen vieren dat ze uit de kast kunnen komen en stilstaan bij het feit dat dit niet voor iedereen mogelijk of makkelijk is, wordt in Noordoost Brabant het startsein gegeven voor een uitgebreide campagne op scholen in het voortgezet onderwijs en in het MBO waarbij met o.a. voorlichting en veel aandacht voor de GSA’s op die scholen (waar nodig door de vorming van zo’n GSA) dit najaar extra wordt ingezet op het helpen creëren van een veilig schoolklimaat door met alle leerlingen en studenten in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Een poster bij een lokaal op het Mondriaan College in Oss

Tijdens de Corona pandemie hebben veel scholen noodgedwongen door het vele thuisonderwijs geen of veel minder aandacht kunnen besteden aan het creëren van een veilig schoolklimaat. Dit wordt o.a. zichtbaar door een verminderde tolerantie en acceptatie ten aanzien van LHBTIQA+- jongeren, hierna Queer-jongeren genoemd.

Met een op alle jongeren gerichte postercampagne, inzet van voorlichting vanuit o.a. het COC en aandacht voor de GSA’s op de scholen wordt in de periode tussen coming-out dag en Paarse Vrijdag (Een schoolevenement waar iedereen paars draagt om te laten zien dat je LHBTI+ mag zijn op school) aandacht gevraagd voor acceptatie en ook de veiligheid van de queer leerlingen op de deelnemende scholen.

Posters

Uit onderzoek blijkt dat LHBTI+ jongeren nog altijd weinig representatie in de media of op school zien als het gaat over seksuele- en genderdiversiteit. Ook blijkt dat deze jongeren vaak een voorbeeldfiguur zoeken in hun omgeving, waar ouders niet altijd dit voorbeeldfiguur kunnen zijn. Docenten op school kunnen vaak wel zo’n eerste aanspreekpunt zijn. Maar hoe weet een jongere bij welke docent ze terecht kunnen met vragen over gender of geaardheid? Op precies die vraag is de postercampagne #Iedereenmagzoenen@… gebaseerd.

Op de posters staat steeds een zoenend koppel met de boodschap #Iedereen Mag Zoenen. Dit beeld helpt bij het stukje representatie. Op de poster staan echter ook de namen van docenten die zich op hun school bezig houden met LHBTI+ en hun mailadres. Zo kunnen de jongeren de docenten bereiken en weten ze zeker dat de docent hen kan ondersteunen bij eventuele vragen. Daarnaast worden LHBTI+ organisaties en -activiteiten in de omgeving genoemd, zodat jongeren ook buiten de school weten waar ze heen kunnen of andere LHBTI+-ers kunnen ontmoeten.

Deelnemende scholen

Op dit moment zijn de posters al op 7 scholen zichtbaar: Koraal Onderwijs Dieze College en Praktijkschool de Rijzert in Den Bosch, Het Hooghuis Titus Brandsma Lyceum en het Hooghuis Mondriaan College in Oss en de vestigingen van het Koning Willem 1 College in Oss, Veghel en Cuijk. Daarnaast neemt ook bibliotheek Huis73 in Vught deel aan de actie.

Andere scholen die willen meedoen zijn van harte welkom bij het COC Noordoost-Brabant: info@cocnoordoostbrabant.nl