ALV – Nieuwe stijl 30 OKTOBER

Op woensdag 30 oktober vindt de Algemene ledenvergadering COC NoordOostBrabant plaats. Het in juni 2019 gekozen bestuur zal dan vooral ingaan op de plannen voor 2020, naast natuurlijk alle “verplichte zaken” tijdens een ALV.

In de hoop meer leden te verleiden tot deelname aan de ALV, zal deze in een wat ander jasje worden gestoken.

We beginnen de avond om 19.30 uur met een inloop. Om 20.00 uur starten we met een interactieve bijeenkomst. Dit kan een lezing zijn, een korte voorstelling of ….. Heb jij een idee of voorstel? Meld het bij het bestuur, dan kunnen we samen kijken hoe we jouw idee kunnen realiseren.

Aansluitend aan de interactieve bijeenkomst vindt de formele ALV plaats. De Concept-Agenda voor de aankomende ALV ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 12-06–2019
  3. Bestuurszaken
  4. Werkgroep Pride Donatiefonds De werkgroep presenteert het kader waaronder vanaf 2020 initiatieven een aanvraag voor een bijdrage kunnen indienen. En licht toe welke keuze is gemaakt t.a.v. de bijdrage voor een project in 2019.
  5. Jaarplan 2020 Het bestuur presenteert haar plannen voor 2020. 
  6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag/Sluiting

De definitieve agenda met bijlagen zal uiterlijk 16 oktober 2019 met de leden worden gedeeld, via mail en via de website.

Mocht jij een agendapunt in willen brengen, laat het dan weten via voorzitter@cocnoordoostbrabant.nl

We kijken uit naar je komst op woensdag 30 oktober 2019

Namens het voltallige bestuur
Anja van Hout en Marvin van Erp

Share