COC NOORDOOST-BRABANT ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER

Het COC streeft naar een samenleving waar mensen elke dag overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn.
Waar je gender of seksuele oriëntatie niet uitmaakt, ieder mens gelijkwaardig is en dezelfde rechten
heeft of kansen krijgt.

Als onze penningmeester ben je het financiële geweten en geheugen van onze vereniging.
Jouw taken zijn:

  • De financiële administratie voeren
  • Opstellen van begroting en jaarrekening
  • Opstellen en beoordelen van begrotingen voor deel-evenementen
  • Rapporteren over de financiële situatie in vergaderingen
  • De financiële paragraaf in subsidieaanvragen en dergelijke verzorgen

Wij bieden een leuke en uitdagende bestuursfunctie in een interessante en dynamische omgeving.
Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Onze vergaderingen zijn gemiddeld 1x per 4 weken. Je werkt
onbezoldigd, maar een onkostenvergoeding en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn
voorzien. Zelf niet LHBTIQ+?? Maakt ons niet uit, als je onze doelen maar een warm hart toedraagt!

Kandidaten kunnen zich melden via info@cocnoordoostbrabant.nl