Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. 

Bij COC Noordoost-Brabant en bij de federatie COC Nederland geldt één federatiebrede Code Goed Gedrag. Hiermee willen we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek bieden.

Onder de Code Goed Gedrag vallen: Omgangsregels, Team Vertrouwenspersonen, Meldprotocol en een Onafhankelijke Klachtencommissie.

Via onderstaande links kun je meer lezen over de onderdelen van de Code Goed Gedrag op de website van COC Nederland.