Humanitas en COC Noordoost Brabant starten met ‘Maatjes voor Mekaar’

Omstandigheden in een AZC zijn meestal al zwaar, laat staan als je niet jezelf kunt zijn. Met Maatjes voor Mekaar slaan verschillende organisaties de handen ineen om LHBTI’ers in deze situatie te helpen. Dit doen we door een vrijwilliger te koppelen die een luisterend oor kan bieden.

Meer informatie? Bekijk de pagina voor vluchtelingen en migranten en onderstaande flyer.

Information for refugees and migrants