IN MEMORIAM HUUB BECKERS

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Ons bereikte het droevige nieuws dat door een noodlottig ongeval in zijn woonplaats Maastricht Huub Beckers is overleden. Gedreven mensen-mens, onvermoeibare vrijwilliger, bedachtzame denker, warme vriend. Huub was bestuurslid van Stichting AidsCare. Met name samen met Jan Straatman, maar ook met andere vrijwilligers, maakte Huub vanaf de jaren ‘90 een groot aantal reizen naar Thailand waar zij onder andere in het hospitium van het klooster van de Boeddhistische monniken in Lopburi terminale mensen met aids begeleidden. 

Deze verschoppelingen hadden vaak niemand meer en het was Huub die er dan voor ze was in de eindperiode en in de letterlijk laatste uren van hun leven. Dit liefdevolle maar aangrijpende werk gebeurde in tropische temperaturen met zeer beperkte voorzieningen en een voortdurend tekort aan hulpmiddelen. Hij probeerde te helpen waar mogelijk door te zorgen, te masseren, te luisteren en spullen te regelen. Als Huub in Nederland was besteedde hij veel vrije tijd aan het werven van fondsen voor zijn eigen stichting om dit te kunnen blijven doen. In samenwerking met Stichting AidsCare werden ook in ‘s-Hertogenbosch regelmatig inzamelingsacties gehouden. De stichting omvatte ook Buddyzorg NoordoostBrabant, en was voortgekomen uit de betreffende werkgroep van het COC NoordoostBrabant. Het COC NoB werkte nauw met de stichting samen. 

Hoe ging hij om met deze indringende ervaringen? Huub schreef tijdens zijn verblijfperiodes  in Thailand de ervaringen van zich af. Al die jaren hield hij een blog bij, http://huub-beckers.blogspot.com/ Door het schrijven verwerkte hij de vaak schrijnende maar ook erg mooie gebeurtenissen. Hij gaf daarbij verrassenderwijs vaak aan  het werk niet zwaar te vinden. Hij wilde geen medelijden voelen omdat hij vond dat je daarmee de ander niet volledig in zijn of haar waarde laat. Wat hij wilde voelen en geven was geen medelijden, maar medeleven. Huub vond dat hij door de jaren heen veel geleerd heeft van zijn patiënten, ook over zichzelf:  “Ik ben een rijker mens geworden door dit werk, dit zou ik veel meer mensen gunnen”, stelde Huub “door voor anderen te zorgen zorg ik voor mezelf”.

Toen Jan Straatman enkele jaren geleden overleed, hield stichting AidsCare op te bestaan. Maar onze contacten met Huub bleven. De stichting is inmiddels feitelijk gefuseerd met stichting Untenu. Op de website is nog steeds een plekje met herinneringen aan Stichting AidsCare, www.AidsCare.nl

Moge Huub, die lieve mensenvriend met zijn zo grote hart, wijze geest en onvermoeibare inzet , rusten in vrede.

Jan van Velthoven, oud-voorzitter en Lei Lennaerts, oud-secretaris Stichting AidsCare