In Memoriam Paul de Rooy

Helaas heeft ons het treurige bericht bereikt dat onze oud voorzitter en COC kartrekker Paul van Rooy is overleden. Jan, Peter en Lei schreven het volgende stukje over Paul:

Voor de mensen actief bij het COC NoB was hij de laatste jaren uit beeld geraakt. Toch had Paul een behoorlijke staat van dienst bij (toen nog) het Bossche COC. Dat begon al in de tachtiger jaren en tijdens de roerige jaren negentig van de vorige eeuw was Paul zelfs tijdelijk voorzitter. Echter, dat betekende in die tijd eigenlijk voorzitter van het halve COC, want de Bossche vereniging was toen gesplitst in een vrouwen- en een mannengroep. In die tijd een fundamentalistisch onderscheid, nu, achteraf bekeken een groeistuip. Het was een tijd van actievoeren tegen de kerk, ijveren voor het opengestelde huwelijk, buddyzorg voor de hiv-besmetten, vraag naar een gemeentelijk homobeleid en vooral van verhitte discussies onderling. Paul is daarna nog jaren actief gebleven, ook toen het COC in rustiger vaarwater kwam en een eigen ruimte kreeg in de binnenstad. Hij heeft menige bardienst gedraaid in het pand aan het Eerste Korenstraatje en later in COC-café de Cockpitt. 

Naast het COC was hij ook actief bij de zwemtak van Gaysportclub ZLG. Bij diverse gay zwemtoernooien in Nederland en Europa zwom hij een aanzienlijk aantal medailles bij elkaar. Maar nog belangrijker: ook een aantal blijvende sociale contacten en vriendschappen. Sport, gezelligheid en gelijkgestemdheid bleken een waardevolle combinatie die de tijd overleefde, zoals bij zijn afscheid bleek.

Paul had de laatste jaren helaas een zwakke gezondheid en overleed, 66 jaren jong, op 3 september. Hij had nog zoveel mooie plannen in zijn hoofd, maar zijn hart kreeg het niet meer rond. Paul rust op natuurbegraafplaats De Maashorst in Schaijk.

Lei Lennaerts, Peter Sleutjes, Jan van Velthoven