Word actief binnen het COC

Meedenkers en doeners altijd wekom

Heb je ideeën voor goede activiteiten? En heb je ook tijd om die mee uit te voeren? Dan ben je meer dan welkom! Je hoeft geen lid van het COC te zijn om een idee in te dienen, maar we vragen wel altijd aan mensen met ideeën om er zelf aan mee te werken. Dat betekent overigens niet “oeverloos vergaderen” maar vooral DOEN. Het bestuur regelt het budget en vervolgens kun je aan de slag. Daarbij kan óók gebruik worden gemaakt van het Ketelhuis, de vaste locatie van het COC NO Brabant, maar als een andere plek je voorkeur heeft zijn er ook zeker mogelijkheden.

Benieuwd? Heb je ideeën of vragen?  Contacteer ons via  info@cocnoordoostbrabant.nl

Voorlichting op scholen

Heb je interesse om de voorlichtingsgroep te versterken of heb je vragen over de voorlichtingen, neem dan contact op met de groep door te mailen naar:  voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl

 

Word lid van het COC! We zetten ons in voor jouw belangen

Wat doen wij?

Het COC behartigt jouw belangen. We brengen continu problemen op het gebied van LHBTIQ+-emancipatie onder de aandacht van de regering, de Tweede Kamer en de media en we stellen concrete oplossingen voor. We ondersteunen activisten die zelf LHBTIQ+-belangen op de politieke agenda willen plaatsen met onze Landelijke Werkgroep Politiek (LWP). Bij verkiezingen informeren we op onze website gayvote.nl over de standpunten van politieke partijen over ‘roze’ politiek.

Waarom?

Hoewel Nederland in vergelijking met veel andere landen tolerant is voor LHBTI’s, valt ook in ons land nog veel te verbeteren. Discriminatie in wetten en regels is dankzij de inzet van het COC de laatste jaren flink afgenomen, maar de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij laat nog veel te wensen over. Ook resteren er nog altijd discriminerende wetten en regels. De politiek is een onmisbare bondgenoot om deze problemen aan te pakken.

Dus word lid van het COC en laat ook jouw belangen door ons behartigen. Zorg dat jouw stem gehoord wordt

Als lid betaal je € 45,- per jaar* en steun je het werk van het COC. Je kunt gratis of met korting naar COC-activiteiten. En ben je jonger dan 26, dan word je voor € 26,50 per jaar lid van de COC-jongerenvereniging Expreszo.

Lid worden kan hier

Meer informatie over het COC lidmaatschap vind je op coc.nl/leden 

* Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Het contributietarief wordt jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Leden met een laag inkomen komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Opzeggingen moeten uiterlijk één maand voor het ingaan van het nieuwe contributiejaar schriftelijk zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.

Ledenkorting

Op vertoon van je COC Noordoost-Brabant pas krijg je bij de volgende deelnemers 5% korting:
‘s-Hertogenbosch: Een Bosch van Ruud
Oss: Kaashuis en Bloemerie 88

Donateur worden van COC Noordoost Brabant
Vind je, om welke reden dan ook, dat een lidmaatschap je niet past, wordt dan projectdonateur van COC NoordoostBrabant voor € 15,- per jaar en geef daarbij aan welk door ons uitgevoerde project binnen onze regio je wilt bijdragen. Aanmelden kan via: info@cocnoordoostbrabant.nl