Voorlichter worden

Bettina (1991): “Wat voor mij het voorlichten zo leuk maakt, is de combinatie van de leerlingen, het onderwerp en de collega’s. Ik spreek met kinderen van 11 op de basisschool tot volwassenen van 50 tijdens een workshop voor docenten, uit alle hoeken komen mooie eerlijke vragen en staan we samen stil bij hoe we de klas en het liefst de wereld veilig maken zodat iedereen mag zijn wie hij/zij/hen is. En dat alles doe ik met een team van vrijwilligers die ik meermaals per jaar zie, om met elkaar te kletsen over het leven maar ook over ons werk en hoe we dat kunnen verbeteren.”

Ons team, bestaande uit voorlichters met verschillende achtergronden en allemaal ervaringsdeskundigen, groeit continu in hun expertise en enthousiasme. Graag laten we jou, voorlichter-in- spé, kennismaken met het werk dat we doen.

De voorlichtingsgroep van COC Noordoost Brabant geeft voorlichting aan scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, mbo) in Den Bosch, Oss en omgeving, veelal in het kader van de vakken maatschappijleer en oriëntatie op de samenleving. Het geven van voorlichting in het middelbaar en voortgezet onderwijs kan zeer boeiend en ook heel spannend zijn. Het is boeiend om te zien en te horen hoe jongeren van 14 tot 21 jaar homoseksualiteit een plaats geven in hun leven; ofwel in familie, op school of in hun omgeving, ofwel bij zichzelf.

Het is een uitdaging om in gesprek te gaan met een groep jongeren die directe uitspraken doen en waarin er op het gebied van begrip en tolerantie veel te winnen valt. Geen of een kort antwoord krijgen, zoals ‘het is gewoon vies!’ of ‘ze moeten het zelf weten, als ik er maar niks mee te maken heb’ en daarna…. stilte. Dat vraagt nogal wat van je creativiteit en vaardigheid om tot een goed verloop van de voorlichtingsbijeenkomst te komen. Jongeren willen vaak horen hoe je het bij jezelf ontdekt hebt, hoe je het je ouders, broers, zussen, vrienden en verdere omgeving verteld hebt. Hoe ze reageerden en hoe voor jou hun acceptatie of afwijzing was. Ook komen er meer maatschappelijk georiënteerde vragen aan bod, zoals ‘Waarom zijn er voor homoseksuelen gescheiden sportactiviteiten, zoals de Gay Games, en homocafés, terwijl je eigenlijk wilt integreren?’, ‘Wat is je mening over het homohuwelijk, adoptie, enz.?’, etc. Natuurlijk komen ook discriminatie, pesten en vooroordelen aan bod en welk aandeel ze daar zelf in hebben.

Voor het leiden van een goede voorlichtingsbijeenkomst en het op een goede manier aanwenden van eigen creativiteit daarbij, zijn vaardigheden nodig. Ter ondersteuning hebben we verschillende trainingsdagen op landelijk en afdelingsniveau. We komen dus nooit onbeslagen ten ijs.

Daarnaast streven we er naar om bij iedere voorlichting in ieder geval twee voorlichters in te zetten, bij voorkeur een man en een vrouw. De voorlichtingsgroep is sinds de jaren ’80 actief in Den Bosch en omgeving. De omvang van de groep heeft in die jaren nogal gewisseld. Momenteel is de groep aan het groeien en is het weer mogelijk om meerdere scholen te bedienen. Gelukkig, want de vraag van de scholen blijkt ieder jaar weer heel groot te zijn, zeker nu voorlichtingen voor scholen verplicht worden gesteld.

De voorlichtingsgroep bestaat op dit moment uit 10 personen. We zijn altijd op zoek naar versterking.

Meer weten?
Heb je interesse om de voorlichtingsgroep te versterken of heb je vragen over de voorlichtingen, neem dan contact op met de groep door te mailen naar:  voorlichting@cocnoordoostbrabant.nl