Voorlichting op basisscholen

Buiten de voorlichting op het middelbaar en voortgezet onderwijs, houden wij ons ook bezig met voorlichting op het primair onderwijs. We vinden het belangrijk om zo jong mogelijk met voorlichting te beginnen aangezien er in de basisschoolleeftijd nog relatief weinig vooroordelen zijn.

Wanneer het onderwerp (seksuele) diversiteit op deze leeftijd bespreekbaar wordt gemaakt en zich dit gedurende de hele basisschool voortzet, hopen wij dat kinderen opgroeien met een realistisch beeld over verschillende relatievormen. Dit beeld nemen ze mee naar het vervolgonderwijs, waarbij we hopen dat dit een redelijke basis vormt voor de omgeving van het voortgezet onderwijs.

Voor de bassischool bestaat het lespakket “Hand in Hand”, dat in eerste instantie ontwikkeld is door COC Haaglanden, maar sinds juli 2019 vanuit het  COC Noord Oost Brabant is aangepast qua inhoud en vormgeving.
Dit pakket heeft voor ieder leerjaar 2-3 lessen van een lesuur bedacht en uitgeschreven en worden door de eigen leerkracht gegeven. In de vorm van een verhaal, spelletje, film, gedicht,  of knutselactiviteit, meestal afgesloten met een kringgesprek, wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht en bespreekbaar gemaakt.
Dit lespakket is gratis en maakt het de school erg makkelijk te voldoen aan de verplichte voorlichting over (seksuele) diversiteit. Deze methode is in principe geen vervanger van een methode Seksuele Voorlichting, maar moet vooral gezien worden als een aanvulling op.

Voor meer informatie of een bezoek aan school, kunt een mail sturen naar onderstaand mailadres. Tevens behoort een gastles door onze voorlichters ook tot de mogelijkheden.

Brigitte Gillhaus
vertegenwoordiger voorlichting basisscholen
voorlichtingbasisscholen@cocnoordoostbrabant.nl

Klik hier om de methode te downloaden