Interview met Eddie Altenburg–Collin (#3 VVD)

“Veiligheid is de basis. Je moet te allen tijde jezelf kunnen zijn”

Tijdens het debat over “Regenboog of queerstad ’s-Hertogenbosch” konden we rekenen op een grote vertegenwoordiging Bossche politici. Een van de aanwezige politici was Eddie Altenburg-Collin van de Bossche VVD. We nodigden hem voorafgaand aan het debat uit aan onze tafel en vroegen hem het hemd van het lijf. 

Vertel, wat brengt je hier? 

“Je gaat de politiek in, omdat je dingen wil veranderen en impact wil maken. Omdat je in Den Bosch dingen ziet die beter kunnen, dat geldt ook voor het LHBTIQA+-beleid. Via dit debat kunnen we dingen in gang zetten. Dat hoop ik vanavond te doen. Ook hoop ik te leren van en wil ik graag punten maken als het gaat om het typische VVD-punt ‘veiligheid.”

Hoe kijk je nu naar Den Bosch als het gaat om het LHBTIQA+-beleid? 

“We zijn nu al even Regenboogstad, maar er mag van mij wel een tandje bij. De basis voor het LHBTIQA+-beleid is gelegd. Nu moet het steviger neergezet worden. Er mag meer aandacht voor komen op middelbare scholen, bij sportclubs en bij de gemeente.”

Waar schort het dan aan in jouw ogen? 

“Nou, we hebben in 2017 Roze Zaterdag georganiseerd, maar wat doen we er nu nog mee? Er is te weinig uitgekomen. Ten eerste moet er meer aandacht op scholen komen voor de gemeenschap. Dit, om onder andere begrip te kweken. Ten tweede wordt op sportscholen nog hevig gediscrimineerd. Daar moeten we helpen om dat terug te dringen. Ten derde haalde ik tijdens Coming Out Day op dat er een grote behoefte is aan een ontmoetingsplek voor LHBTIQA+’ers in Den Bosch. Als gemeente vind ik dat we deze in de komende vier jaar moeten realiseren, evenals dat we organisaties een zetje moeten geven om activiteiten voor LHBTIQA+’ers te organiseren. Last but not least: ik denk dat veel mensen zich nog onveilig voelen. Daar moeten we wat aan doen.”

En met welk onderwerp zou je liefst meteen aan de slag gaan? 

“Veiligheid is de basis. Je moet te allen tijde jezelf kunnen zijn, waar je jezelf ook bevindt in Den Bosch. Eerstelijns hulpverleners moeten getraind worden om door te vragen naar de aard van een probleem. Daarnaast moeten ook BOA’s zich bewust zijn van het feit dat geaardheid ook een oorzaak of achterliggende gedachte kan zijn van bepaald gedrag.”

Voordat je hier binnenkwam, ontving je een aantal stellingen. Welke vielen je op? 

“Er was een stelling of er naast een VO-coördinator ook een BO-coördinator moet komen. Ik weet het antwoord niet, maar hoop vanavond op te halen of hier behoefte aan is. Zo ja, dan wil ik dat best verder onderzoeken. Daarnaast was er ook de stelling over het stopzetten van subsidies op het moment dat er discriminatie is. Wij (VVD) vragen ons af of je dan niet te veel onderscheid creëert. Het verschil kan juíst gemaakt worden in verbinding. Zo zijn er sportclubs die de gemeente om hulp gevraagd hebben: ‘Hoe kunnen we zorgen dat er minder gescholden wordt?’ Dan los je het probleem niet op door de subsidie te stoppen.” 

Tot slot, is Regenboog of Queerstad Den Bosch?  

“De term ‘queer’ heb ik op moeten zoeken. Zelf vond ik de regenboog wel prima, maar ik ben bijvoorbeeld ook wat ouder en vond LHBTI destijds al veel. Tijd gaat verder en er vindt ontwikkeling plaats. Als een term uit het verleden niet meer dekkend is, moeten we daar iets aan doen. Het geluid moet echt uit de gemeenschap komen.”

Share