Interview met Yvonne van Zaalen (#5 van het CDA)

“Het is belangrijk om altijd te blijven luisteren en leren”  

Tijdens het debat over “Regenboog of queerstad ’s-Hertogenbosch” konden we rekenen op een grote vertegenwoordiging Bossche politici. Een van de aanwezige politici was Yvonne van Zaalen van het CDA. Als een van de eerste aanwezigen kon ze niet wachten om aan het debat deel te nemen. Tijd om met haar in gesprek te gaan over het LHBTIQA+-beleid in Den Bosch! 

Waarom neem je vandaag deel aan het debat? 

“Hoewel ik mijn kinderen heb opgevoed vanuit de gedachte ‘iedereen doet ertoe,’ weet ik absoluut niet alles. Het is daarom belangrijk om altijd te blijven luisteren en te leren. Zeker als gemeenteraadslid. Waar loopt de community tegenaan? Dat hoop ik vandaag te ontdekken. We kunnen denken dat iedereen zich veilig voelt in Den Bosch, maar is dat zo? Klopt de kennis die hebben wel? Ik ben hier om signalen op te vangen. Ook omdat ik zie dat discriminatie langzamerhand weer de kop op steekt.”   

Dat klinkt als een duidelijk doel. Wat zou je de komende raadsperiode graag aan willen pakken als het gaat om de LHBTIQA+-gemeenschap?  

“Voor de ‘week van respect’ in het onderwijs ben ik erg dankbaar. Ik zou me graag inzetten om deze week breder in de Bossche samenleving te laten landen. We moeten niet denken dat het ‘nu wel akkoord en oké’ is. Het is juíst belangrijk om dit onderwerp in het onderwijs te blijven benoemen. En met onderwijs doel ik op het volledige onderwijs. Ook in het hoger onderwijs zijn er namelijk nog grote groepen die last ondervinden en onbegrip ervaren. Daarnaast is het belangrijk om oog te hebben voor onderwijsmateriaal. Bijvoorbeeld door ook andere gezinssamenstellingen zichtbaar te maken, in plaats van de ‘standaard.’ Kortom, het is belangrijk om de gemeenschap op een goede manier aandacht geven. 

Ook moeten docenten nog beter leren hoe zij kunnen detecteren dat iemand ergens mee zit. Daar zie ik ook een rol voor het COC. Hoe stel je de vraag die je soms niet kunt stellen? En hoe kun je helpen als school? Educatie is en blijft belangrijk.  Het is goed om vragen te stellen. Daarbij denk ik dat het voor de gemeenschap ook goed is om te begrijpen dat een ander vragen heeft.”  

Tenslotte, is het Regenboog of queerstad Den Bosch? 

“Ik ben op zich heel blij met de term Regenboogstad, maar ik denk dat Den Bosch – ongeacht de naam-  vooral een inclusieve stad moet zijn. Dan bedoel ik ‘inclusief’ als het gaat om gender, maar ook ‘inclusief’ als het gaat om religie, culturele achtergrond en mensen met een beperking. Voor mij staan de kleuren voor alle ‘soorten’ mensen. Queer is één specifieke – en belangrijke – groep in onze samenleving. Dat maakt de term ‘queerstad’ in mijn ogen minder inclusief. Al met al ben ik van mening dat een term helpend kan zijn, maar dat inclusiviteit vooral blijkt uit activiteiten en beleidsnotities. Dat is mijn belang.”