Netwerk

COC NoordoostBrabant
Postbus 1420
5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
Bezoekadres (op afspraak):  Tramkade 26, 5211 VB ‘s-Hertogenbosch

COC Nederland
tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

COC Nederland Het landelijk bestuur en landelijk kantoor.

Andere COC verenigingen en LHBTIQ+ belangenorganisaties
COC Amsterdam, Deventer e.o., Eindhoven en regio, Friesland, Groningen & Drenthe, Haaglanden, Kennemerland, Leiden, Limburg, Midden-Gelderland, Midden-Nederland, Nijmegen, Noord-Holland Noord, Rotterdam, Tilburg Breda en regio, Twente / Achterhoek, West-Brabant, Zeeland, Zwolle.

Expreszo, hèt jongerentijdschrift van COC Nederland.

Gay & Lesbian Switchboard
Voor algemene vragen over homo- bi, en transseksualiteit kun je telefonisch of via e-mail terecht bij de Gay & Lesbian Switchboard van het COC
www.switchboard.nl

Jong & Out
voor LHBTI-jongeren
www.jongenout.nl

Stichting Roze50+
De Stichting Roze50+ wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (lhbti) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. Roze50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden. Lees meer>

Trans en non-binaire personen
www.transvisie.nl Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving.
https://genderpraatjes.nl/ Jongerenlijn voor steun en vragen over gender
www.transgenderinfo.nl Transgenderinfo is een initiatief van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.
https://www.transgendernetwerk.nl Transgender Netwerk Nederland is de stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving.
http://transtoegankelijk.nl Platform met informatie omtrent genderdiversiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Roze in Blauw
Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. LET OP: bel bij spoed altijd 112! Lees meer

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje (ZLG)
Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje Den Bosch biedt voor iedereen de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer te sporten met gelijkgestemden. Op dit moment kun je bij ons volleyballen. Je bent te allen tijde welkom voor een gratis proefles. Gewoon om eens te kijken of het iets voor je is. Neem je sportkleding mee en kom meedoen.  info@zlgdenbosch.nl  www.zlgdenbosch.nl

Meldpunt Discriminatie Brabant Noord (RADAR)
tel. (073) 744 01 18

Stichting 113 Zelfmoordpreventie
113 is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. 
www.113.nl/

De Luisterlijn
tel. (0900) 0767 (dag en nacht)
www.sensoor.nl

De Kringen (Den Bosch)
Praatgroep voor homoseksuelen
www.kringen.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit
tel. (06) 229 38 519

Stichting Outway
Voor LHBTI jongeren en hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Centrum Seksueel Geweld
https://centrumseksueelgeweld.nl/
24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 0800-0188, en via chat op de site.

Menaswell
https://nl.menaswell.nl/
Menaswell is de Nederlandse organisatie tegen seksueel geweld tegen mannen, trans en non-binairen in Nederland.

Kijk op Koo
Koo is het loket in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor vragen over geldzaken, zorg en hulp, jeugd en gezin, wonen en vervoer, opleiding en werk en meedoen en meehelpen. De medewerkers van Koo zoeken samen met u naar oplossingen. Ze geven informatie en advies. Is het nodig, dan melden ze u aan bij het Buurtteam of de gemeente. 

IHLIA
Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Stichting buddyproject Noordoost-Brabant
www.buddyhulp.nl
Postbus 2275, 5260 CG Vught
tel. (06) 270 68 744

GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over soa/hiv en het maken van afspraken ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Oss: 0900 369 69 69 (10ct./min.)
www.ggdhvb.nl
Online afspraak maken: https://ggd-afspraak.shdirect.nl/

Aids/Soa infolijn
tel. 0900 204 20 40

HIV Vereniging Afdeling Brabant
www.hivvereniging.nl/brabant
tel. (013) 570 56 00

Narcotic Anonymous voor LHBTIQ+ 
Elke maandag van 13.00u – 14.30 u (Brede Haven 26, ’s-Hertogenbosch)
https://www.ismes.nl/aanbod/meetings-en-praatgroepen/ 

LHBTIQ+ en Autisme
Autiroze bijeenkomsten in Eindhoven
https://www.autiroze.nl/locaties/Eindhoven/

Netwerk voor dove en slecht-horende LHBTI’ers
www.rozegebaar.nl

Andere organisaties
Orpheus, hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouwrelaties.
Veilige Haven Voor mensen met een etnische achtergrond en homo-, biseksuele, lesbische of transgender gevoelens.
Stichting AidsCare
Het Roze huis uit Antwerpen.
One Day Clinic, laat je anoniem testen op soa’s, o.a. in ‘s-Hertogenbosch.

Speciaal voor vrouwen
Zij aan Zij Voor vrouwen die van vrouwen houden.
Vrouw & Passie Online magazine voor lesbische en biseksuele vrouwen.
www.vrouwvrouw.nl
Stichting Contigo Contact Nieuws, nieuwe contacten, links en nog veel meer voor lesbische en biseksuele vrouwen.
Behoorlijk Bekoorlijk Het meest roze smartlappenkoor van Noord Brabant.

Homoportalen en startpagina’s
homo.boogolinks.nl
homo.startpagina.nl
GaySite.nl
Homohoreca.nl