Politiek draagvlak voor Queerstad ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch – Vrijdagavond 11 maart vormde de Pleitzaal van Huis73 het podium voor een debat over “Regenboog of queerstad ’s-Hertogenbosch.” Initiatiefnemers COC Noordoost-Brabant en Queer-kunstcollectief “Trek Iets Leuks Uit” gingen tijdens het debat met Bossche politici in gesprek. Het doel: bepalen waar de lokale politiek de komende vier jaar écht het verschil gaat maken voor de LHBTIQA+-gemeenschap. Het debat, dat kon rekenen op een brede vertegenwoordiging Bossche partijen, mondde uit in een open gesprek, waarbij eensgezind besloten werd welke acties de komende jaren het verschil gaan maken voor Queerstad ’s-Hertogenbosch.

Leerzaam, verbindend en effectief, zo laat het debat over “Regenboog of queerstad ’s-Hertogenbosch” zich kenmerken. Met de aanwezigheid van D66, SP, Bosch Belang, Rosmalens Belang, CDA, PvdA, PvdD, Volt, Groen Links, SP en VVD kon het debat rekenen op een brede Bossche vertegenwoordiging en door de getoonde betrokkenheid en commitment werd het voor de initiatiefnemers COC Noordoost-Brabant en Queer-kunstcollectief “Trek iets leuks uit” een geslaagde avond.

Een vernieuwende aanpak mét resultaat

Waar er bij de vorige verkiezingen een Regenboog Stembusakkoord werd gesloten, is er deze keer gekozen voor een andere aanpak. De politiek werd tijdens het debat gevraagd concreet te maken met welke acties zij zich de komende raadsperiode inzet voor de LHBTIQA+-gemeenschap. Aan de hand van negen stellingen gingen de politici met elkaar én met de Queer-gemeenschap in gesprek. Onder andere acties als “het beter openstellen van de Bossche cultuurfondsen voor projecten vanuit de LHBTIQA+-gemeenschap” en “meer voorlichting op basis- en middelbaaronderwijs” passeerden de revue en brachten de dialoog op gang.

Van eensgezindheid naar verandering

Kenmerkend voor het debat was de eensgezindheid, waarmee de Bossche politiek zich uitsprak over de stellingen en acties. Op één uitzondering na, kon zij zich –soms met enige nuance – vinden in de gepresenteerde stellingen/ acties. Die eensgezindheid werd omgezet in daadkracht. Zo spraken de politici o.a. uit om, als eerste stad na de Randstad, een transgenderloket in te richten. Ook moet discriminatie bij sportclubs nog meer aangepakt worden en is het terugdringen van sekse-registratie een absoluut aandachtspunt. Verder leverden discussies over diversiteit en inclusiviteit, bewustzijn op over de representatie in eigen kringen. Daarbij was het ook een leerzame avond voor de aanwezigen. Zo namen de politici kennis van de – voor sommige van hen – ‘nieuwe’ termen als ‘queer’ en ‘transzorg.’ Deze kennis wordt meegenomen naar de partij en helpt bij het formuleren van toekomstig beleid.

Hoe nu verder: Agenda Qleurrijk Den Bosch 2022-2026

Al met al concluderen COC Noordoost-Brabant en “Trek Iets Leuks Uit” dat er onder de aanwezige Bossche partijen een grote bereidheid bestaat om de komende raadsperiode eendrachtig samen te werken aan een stevige agenda voor de LHBTIQA+-gemeenschap: de agenda Qleurrijk Den Bosch 2022-2026. De afspraak om ook na de verkiezingen met regelmaat met de Bossche raad in gesprek te gaan en zo gezamenlijk de vinger aan de pols te houden omtrent de daadwerkelijke realisatie van de ideeën is zelfs al gemaakt.

Een uitgebreid verslag van het debat, het overzicht van stellingen en de gemaakte afspraken vind je hier. Hier kun je terecht voor de laatste ontwikkelingen omtrent het onderwerp.