Stichting Mannenwerk start weer Avondgroep in Den Bosch

Op donderdag 24 oktober a.s. start er weer een avondgroep voor mannen in Den Bosch. Deze supportgroep bied je de gelegenheid om eens in de twee weken stil te staan bij wat zich aandient in je leven en dit te delen met een kleine groep andere mannen. Een veilige plek met een structuur die ruimte en aandacht biedt om contact te maken met datgene wat jij werkelijk belangrijk vindt in jouw leven, om elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Voor iedereen die de behoefte voelt om ‘naar binnen’ te gaan en contact te maken met waar het je werkelijk om gaat.

De avondgroep in Den Bosch vindt tweewekelijks plaats op 5 donderdagavonden van 19:30 – tot 22 uur. Het aantal deelnemers bedraagt ca. 5-8. De prijs voor 5 avonden bedraagt 100 euro.

Voor meer informatie over het mannenwerk en de avondgroepen en voor aanmelding, zie www.mannenwerk.nl of mail ben@mannenwerk.nl