COC Noordoost Brabant zoekt nieuwe bestuursleden en voorzitter

Wil jij je inzetten voor de LHBTIQ+ community in Noordoost Brabant? Misschien is bestuurslid iets voor jou! Het bestuur van COC Noordoost Brabant is m.i.v. juni 2022 op zoek naar een nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Lijkt het jou een mooie uitdaging om deze toffe functie als algemeen bestuurslid of voorzitter op je te nemen? Heb je vragen, of wil je meer informatie? Neem dan vóór 1 mei 2022 contact op met het bestuur via info@cocnoordoostbrabant.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek!

Hieronder lees je meer over het profiel van een Algemeen Bestuurslid en Voorzitter.

Algemeen Bestuurslid (M/V/X)

Als algemeen bestuurslid vervul je een belangrijke rol in het bestuur van de vereniging. Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de werkgroepen die jij onder jouw hoede krijgt en het bestuur. Daarnaast zet je jezelf in, samen met de andere bestuursleden, voor een aantal specifieke thema’s. Je hebt zowel contact met coördinatoren binnen onze vereniging als met externe partijen. Je overlegt tussentijds en tijdens bestuursvergaderingen met het dagelijks bestuur.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het goed inrichten van de werkgroepen binnen jouw portefeuille;
 • Je stuurt de coördinatoren vanuit jouw rol binnen het bestuur aan en zorgt daarbij dat de coördinatoren voldoende input en handvaten hebben om hun werkgroep goed te kunnen bedienen;
 • Je beantwoordt (soms in overleg met de voorzitter) alle berichten die binnenkomen per e-mail, welke betrekking hebben op jouw portefeuille;
 • Daarnaast ben je vrij inzetbaar, mocht jouw hulp nodig zijn binnen 1 van de andere portefeuilles binnen het bestuur;

Jij bent…

 • … iemand die affiniteit heeft met de LHBTIQA+-gemeenschap;
 • … iemand die goed prioriteiten kunt stellen. Doordat jij tijdig een belangrijke trend signaleert, kunnen wij gezamenlijk als bestuur daar actie op ondernemen;
 • …  op de hoogte van wat er speelt binnen en buiten de vereniging;
 • … en je hebt veel zin om je op mooie wijze in te zetten voor de LHBTIQA+ gemeenschap in onze regio!

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een mooi netwerk! Als Algemeen Bestuurslid heb je veel contact met personen binnen en buiten de vereniging;
 • Een schitterende vermelding op je cv;
 • En vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie herinneringen en nieuwe vrienden.

Over COC Noordoost Brabant

Het COC zet zich al sinds 1946 in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTIQ+’s). COC Noordoost Brabant focust zich op de regio rond Den Bosch, Oss en strekt zich uit tot aan de Duitse grens. 

COC Noordoost Brabant houdt zich bezig met veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen en LHBTIQA+’s met een fysieke of verstandelijke beperking.

Ook geeft COC Noordoost Brabant voorlichting op scholen. Daarnaast proberen wij alle vormen van discriminatie een halt toe te roepen. 

Aanstelling vindt plaats d.m.v. verkiezing door de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op woensdag 22 juni 2022

Voorzitter (V/M/X) 

Onze vereniging is op zoek naar iemand die leiding geeft aan het bestuur, relaties onderhoudt met externe organisaties, zoals gemeenten in ons werkgebied en het gezicht wordt van “ons COC”

Taken:  

 • Het voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met de secretaris;
 • Is verantwoordelijk voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Is eerste woordvoerder richting de media, eventueel in afstemming met COC Nederland;
 • Is portefeuillehouder politiek en veiligheid en daarom eerste contactpersoon richting lokale en regionale politiek, overheid en overheidsorganisaties.

Positie in de organisatie:

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en veiligheid. De voorzitter blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk.   

Vanuit de functie heeft de voorzitter contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals de politiek en media. Het is dan ook van belang, dat de voorzitter in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Profiel:

De ideale voorzitter

 • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Heeft tenminste HBO-niveau en bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
 • Is bekend met politieke processen;
 • Media-ervaring is een pré.

Tijdsinvestering, onkosten en andere bijzonderheden:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als voorzitter ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.