ANBI

COC Noordoost Brabant
Fiscaal nummer: 8098.17.299
Postadres: Postbus 1420, 5200 BL  ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Triniteitstraat 19 te ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@cocnoordoostbrabant.nl
Telefoon: (073) 369 03 49

Doelstelling / hoofdlijnen: Acceptatie, Emancipatie en Integratie van seksuele diversiteit ( lhbti+ )

Beloningsbeleid: Onkostenvergoeding (eigen vervoer / openbaar vervoer) en tevens een vergoeding aan Voorlichters tot de (maandelijks / jaarlijks) toegestane maximum conform de regels van de Belastingdienst.

Zie verder:

Jaarverslag 2018
Balans 2018
Resultatenrekening 2018
Beleidsplan 2018 – 2022

Share